Besturing en Bekostiging

Om doelstellingen voor het verbeteren van zorgstelsels te behalen of om behaalde resultaten te borgen, zijn passende systeemprikkels noodzakelijk. In de best werkende zorgsystemen zijn deze prikkels voor verschillende actoren gelijkgericht en optimaal afgestemd op de gewenste effecten. Het uitgangspunt is een combinatie van intrinsieke motivatie van professionals om goede zorg te leveren en extrinsieke prikkels vanuit het systeem. Vooral financiƫle prikkels (het bekostigingsinstrument) blijken zeer bepalend voor het al dan niet behalen van het gewenste doel. Er bestaan verschillende modellen voor het inrichten van het besturings- en bekostigingssyteem.

Voor de ontwikkeling van besturings- en bekostingsstructuren werkt Truecare samen met specialisten op dit gebied. Deze partners zijn bekend met de internationale ontwikkelingen op het gebied van healthcare governance en bekostiging en in staat om de gewenste systeemeffecten te vertalen in passende oplossingen.