Health System Performance

Het verbeteren van zorgsystemen begint met een betrouwbaar inzicht in kwaliteit en efficiency. Truecare hanteert verschillende templates voor het transparant maken en vergelijken van de ‘health system performance’ op verschillende niveaus en voor de verschillende zorgsectoren. Hierbij maakt Truecare gebruik van internationale ervaring op het gebied van DRG-systemen, ICD, methodieken voor zorgzwaarteclassificatie en (maatschappelijke) business cases.

Truecare ondersteunt bij de optimalisatie van de totstandkoming van de benodigde stuurinformatie. Door het afstemmen op onderliggende medische registraties van zorgprofessionals en door vereenvoudiging van afleidingsmethodieken. Zo veel mogelijk vanuit het principe van eenmalige bronvastlegging.