Transmurale Samenwerking

De optimale inrichting van zorgsystemen vraagt om afstemming van verschillende zorgfuncties en samenwerking tussen zorgprofessionals. Door verregaande specialisatie binnen en institionalisering van zorgsystemen is deze samenwerking niet altijd vanzelfsprekend. Het gaat dan bijvoorbeeld om afstemming van eerste- en tweedelijns zorg, afstemming van curatieve en langdurige zorg, en afstemming van het private en publieke zorgdomein.

Truecare is gespecialiseerd in het faciliteren van transmurale samenwerkingen en ontwikkeling van concepten voor ‘integrated care’. Door - vanuit het inzicht in kwaliteit en efficiency - definiëren van een gemeenschappelijke business case, ondersteund door inspirerende internationale voorbeelden. En door tegelijk – als onafhankelijk adviseur – rekening te houden met belangen van stakeholders.