Truecare is opgericht door Martijn Roos. Hij heeft jarenlange ervaring met advisering in de gezondheidszorg. Hij is zijn loopbaan gestart met het beoordelen van zorgsystemen in Nederlandse ziekenhuizen. Daarna heeft hij zijn focus gelegd op de optimalisatie van zorg- en zorgondersteunende processen in zowel cure als care. Binnen de muren van de instelling en de laatste jaren vooral op regionaal en nationaal niveau.

In de meeste van zijn projecten werkt hij samen met andere adviseurs. Dit zijn veelal (huis)artsen, financieel adviseurs en specialisten op het gebied van (zorg)technologie. Alles vanuit het principe 'right care, right place, right time'. Door onnodige of onnodig complexe zorg te beperken en zorg dichter bij de burger te organiseren. Of door vroegtijdig in te grijpen, waar dit nodig is. Dit alles, ondersteund door een effectieve informatievoorziening en slimme technologie.